Metakognitiv behandling kan hjælpe dig med at forstå dine negative tanker og følelser

metakognitiv behandling

Har du mange bekymringer? Kører dine tanker rundt i cirkler?

Metakognitiv behandling er en form for kognitiv behandling, der hjælper folk med at blive bevidste om deres egne tanker og om, hvordan de påvirker deres følelser og adfærd. Det kan være nyttigt for folk, der har problemer med angst, depression eller borderline-personlighedsforstyrrelse. Metakognitiv behandling har til formål at hjælpe folk med at blive mere bevidste om deres metakognitioner. Metakognition er den måde, vi tænker om at tænke på, og metakognitive mangler er problemer med metakognitionen. Du få hjælp til at forstå dine negative tanker og følelser her https://mariabang.dk/metakognitiv-terapi/.

Har du metakognitive mangler?

Nogle metakognitive mangler kan f.eks. omfatte:

– Manglende bevidsthed om/forståelse af egne tanker

– Urealistisk, uhjælpelig eller ufleksibel tænkning (f.eks. alt-eller-intet-tænkning eller polariseret tænkning)

For en person, der har metakognitive mangler, kan det være svært for vedkommende at forstå, hvordan tænkning påvirker humør og adfærd. Metakognitiv behandling har derfor til formål at øge selvbevidstheden og forståelsen ved at give patienterne nye måder at styre deres følelser og tanker på.

Metakognitiv behandling

Metakognitive behandling kan f.eks. omfatte øvelser, hvor patienterne lærer at identificere metakognitioner, og hvordan de påvirker stemninger eller adfærd (f.eks. ubehjælpsomme metakognitioner som “Folk synes altid, at jeg er underlig”, hvilket kan føre til, at de undgår sociale situationer). Patienterne kan derefter hjælpes til at udarbejde mere nyttige metakognitioner, som vil hjælpe dem til at få det bedre, f.eks. “Jeg lægger mærke til, hvad andre mennesker tænker på”. De kan så øve sig i at at være mere opmærksomme på metakognitioner, der er nyttige for dem, og ikke kun metakognitioner, der er uhensigtsmæssige.

Hvad afgør om man får gavn af metakognitiv behandling?

Der er nogle få faktorer, der afgør, om du vil have gavn af metakognitiv behandling. Disse omfatter: sværhedsgraden af dine symptomer, dine kognitive evner og din motivation til at ændre dig. Har metakognitiv behandling hjulpet andre mennesker? Ja. Der har været en række kliniske forsøg, der viser, at metakognitiv behandling er effektiv, især for dem, der ikke reagerer godt på antidepressiv medicin eller finder bivirkningerne for svære at håndtere.

Hvad er forskellen på kognitiv og metakognitiv behandling?

Kognitiv behandling er en form for psykoterapi, der fokuserer på de tanker, der påvirker en persons humør og adfærd. Metakognitiv behandling er derimod en terapiform, der fokuserer på metakognition, dvs. evnen til at tænke over sin egen tankegang. Metakognitiv behandling har til formål at hjælpe folk med at blive mere bevidste om deres tanker og følelser og lære at lære at håndtere dem bedre. I metakognitiv behandling lærer patienterne metakognitiv viden og færdigheder for at hjælpe dem med at identificere, når de har oplevelser, der forårsager angst eller problemer i dagligdagen. Målet er, at folk skal kunne genkende deres følelsesmæssige tilstande og have bevidsthed om deres metakognitioner [eller tanker om ens egne tanker] uden at blive alt for opslugt af disse oplevelser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.